SZUKAJ PŁYTEK
Po wybraniu kryteriów widoczne są tylko wybrane produkty. Aby zobaczyć wszystkie produkty, kliknij przycisk "Reset".
Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Taragona Sp. Z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742661.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Z Administratorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu mailowego shop@tanieplytkilazienkowe.pl.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

  a) wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie sprzedaży przedmiotów zakupionych - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,

  b) komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną oraz sms oraz prowadzenia analiz statystycznych, marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes tanieplytkilazienkowe.pl polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora,

  c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez tanieplytkilazienkowe.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora.

 3. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia o roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą mogły być przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń bądź kontynuacji współpracy.

 5. Podanie danych jest wymogiem prawnym, umownym oraz dobrowolnym.

 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom zajmujących się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą marketingową oraz spedycyjno-logistycznym.

 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 8. Ponieważ Twoje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Tobie także prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały dostarczone do tanieplytkilazienkowe.pl tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz te dane innemu administratorowi danych.

 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się pod adres shop@tanieplytkilazienkowe.pl